Kaʻu Moʻolelo (2006)

Ua kākau ʻia ma ka papa ʻŌlelo Hawaiʻi me Kumu ʻIlima

ʻO Naiʻikealoha koʻu inoa. E noho māua ʻo Kahōlio kaʻu wahine, ma ka mokupuni Oʻahu i ka moku Waiʻanae i ke ahupuaʻa Lualualei. He kaikamahine ā Kahōlio ʻo Kamahaʻo. ʻO Kamāliʻiwahineʻānelamenuhune kā mākou ʻīlio. He mau kumu kula ʻo Kahōlio me ʻo Kamahaʻo a me ʻo wau. Ke aʻo nei au i ka ʻŌlelo Hawaiʻi. E ola ka ʻŌlelo makuahine o Hawaiʻi!Characters used in recent Hawaiian orthography
hexhtmlUnicode description
0x0100ĀĀLATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
0x0101āāLATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
0x0112ĒĒLATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
0x0113ēēLATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
0x012aĪĪLATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
0x012bīīLATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
0x014cŌŌLATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
0x014dōōLATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
0x016aŪŪLATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
0x016būūLATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
0x02bbʻʻMODIFIER LETTER TURNED COMMA
0x2018‘LEFT SINGLE QUOTATION MARK